T. 686 51 27 11 - info@nogoal.cat

/

NOGOAL.CAT

Escola de tecnificació d'alt rendiment

CF AT. RIUDEPERES crea el projecte NOGOAL.CAT, que vol donar resposta a la necessitat i demanda de molts porters/es i jugadors/es de la comarca.

Analitzant la formació actual dels futbolistes més joves, hem detectat una necessitat creixent dels nens/es de millorar el nivell tècnic i la seva presa de decisió o tàctica individual.

 

NOGOAL.CAT vol presentar un projecte on el protagonista sigui el porter/a i el jugador/a i que aquest millori de forma continuada els aspectes tècnics, tàctics i físics de forma progressiva i constant dintre de la seva etapa de formació futbolística.

 

Les sessions  es caracteritzen per buscar  accions on el porter/a i  el jugador/a puguin donar resposta a les diferents accions que es poden trobar dins d’un partit de futbol pròpies de la seva etapa (iniciació, tecnificació, alt rendiment) a on es prioritzin els aspectes tècnis, tàctics, físics i psicomotrius de forma individual i específica a cada porter/a i jugador/a.

 

Les sessions seran planificades de forma individual, en grups reduïts i personalitzades segons les característiques de cadascú.

 

 

Patrocinadors:

Entitats:

CT AT RIUDEPERES

AEC MANLLEU

U.E GURB

NOGOAL.cat Escola de tecnificació d'alt rendiment

© Nogoal.cat 2014 | All Rights Reserved